Aktiv med Artrose

AktivA er et et forskningsbasert informasjons- og treningstilbud for deg med artrose, laget for å gi deg behandling forankret i internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om kosthold/livsstilsendring. Målet med dette nasjonale prosjektet er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt kunnskaps- og forskningsbasert behandling tidlig i sykdomsforløpet.

Hva er AktivA?

Gjennom artroseskole (kurs/indviduell veiledning) i kombinasjon med et individuelt skreddersydd treningsopplegg over 12 uker ledet av fysioterapeut, er formålet å gi deg best mulig innsikt i egen artrosesykdom og kunnskap om hvordan man kan bruke trening til å bedre funksjon og redusere smerter. AktivA-tilbudet på Hans og Olaf Fysioterapi ledes av Vidar Torkelsen, som er sertifisert AktivA-fysioterapeut. I forkant av oppstart av treningsperioden må man til individuell forundersøkelse (550,-, 1 time), for undersøkelse, testing og innføring i prosjektet, før du veiledes i et treningsprogram som følges i 12 uker. Etter 12 uker har man en evalueringstime med fysioterapeuten for å kartlegge effekt av perioden.

Tegner man medlemsskap i treningsavdelingen (390 kr i mnd) vil man underveis i perioden ha mulighet for å rådføre seg med fysioterapeut i salen dersom man er usikker på gjennomføring av øvelsene eller lurer på noe i relasjon til sitt program.

Ta kontakt på vidar.torkelsen@hof.nhn.no ved interesse!

Adresse

Pilestredet Park 7, Oslo

Telefon

22 99 31 40

Kontakt oss

Hans & Olaf Fysioterapi AS
Pilestredet Park 7
0176 Oslo

Tlf: 22 99 31 40
E-post: resepsjon@hof.nhn.no

Hans og Olaf Fysioterapi AS

Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd