Fysioterapeuter

Vår fysioterapeut jobber fulltid på instituttet med behandling, aktiv rehabilitering og treningsveiledning. Med fysioterapibakgrunn vil du få et mer helhetlig tilbud, hvor vi som helsepersonell i større grad er skikket til å se og forstå kroppslige sammenhenger og tilrettelegge for en sunn endringsprosess.

Vidar Torkelsen

Vidar Torkelsen

Fysioterapeut

E-post: vidar.torkelsen@hof.nhn.no

Telefon: 22 99 31 40

Les mer

Utdannelse

  • Oslo Metropolitan University 2013-2016
  • Sertifisert AktivA-fysioterapeut – Aktiv med artrose

Faglig interessefelt

Akutte og langvarige muskel- og skjelettrelaterte plager, idrettsskader, veiledning og trening ved hofte- og kneleddsartrose, aktiv rehabilitering og tilpasset trening i fokus. 

Mer info

Fokus på aktiv rehabilitering av ulike muskel- og skjelettrelaterte plager. For meg er det viktig å bidra til bedret forståelse for egne plager og helse, kartlegge utløsende og opprettholdende faktorer innen muskel- og skjelettrelaterte plager, og bidra til selvstendighet og egenmestring gjennom oppdatert kunnskap og tilpassede rehabiliteringstiltak. 

Kontakt oss

Hans & Olaf Fysioterapi AS
Pilestredet Park 7
0176 Oslo

Tlf: 22 99 31 40
E-post: resepsjon@hof.nhn.no

Hans og Olaf Fysioterapi AS

Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd