AktivA - Aktiv med artrose

Treningstilbud for deg med artrose

AktivA er et et forskningsbasert informasjons- og treningstilbud for deg med artrose, laget for å gi deg behandling forankret i internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om kosthold/livsstilsendring. Målet med dette nasjonale prosjektet er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt kunnskaps- og forskningsbasert behandling tidlig i sykdomsforløpet.

Gjennom artroseskole (kurs/indviduell veiledning) i kombinasjon med et individuelt skreddersydd treningsopplegg over 12 uker ledet av fysioterapeut, er formålet å gi deg best mulig innsikt i egen artrosesykdom og kunnskap om hvordan man kan bruke trening til å bedre funksjon og redusere smerter. AktivA-tilbudet på Hans og Olaf Fysioterapi ledes av Vidar Torkelsen, som er sertifisert AktivA-fysioterapeut. I forkant av oppstart av treningsperioden må man til individuell forundersøkelse (550,-, 1 time), for undersøkelse, testing og innføring i prosjektet, før du veiledes i et treningsprogram som følges opp i 12 uker.

Etter 12 uker har man en evalueringstime med fysioterapeuten for å kartlegge effekt av perioden. Tegner man medlemsskap i treningsavdelingen (390 kr i mnd) vil man underveis i perioden ha mulighet for å rådføre seg med fysioterapeut i salen dersom man er usikker på gjennomføring av øvelsene eller lurer på noe i relasjon til sitt program.

Ta kontakt på vidar.torkelsen@hof.nhn.no ved interesse!

AktivA er forankret i Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, utformet av ortopeder, leger og fysioterapeuter for å kunne tilby forskningsbasert behandling til personer med hofte- og/eller kneleddsartrose.