Smerteforedrag

Hans og Olaf Fysioterapi inviterer til foredrag omhandlende smerteforståelse i lys av nyere forskning.

Målet med foredraget er å gi en innføring i det fysiologiske grunnlaget for smerte og smertens funksjon, forklare mekanismer/faktorer som kan være innvirkende ved utvikling av langvarige smerter, samt nervesystemets og hjernens rolle i regulering av smerte. Og hva sier forskningen om fysisk aktivitet og trening i denne sammenheng?

Vi mener det er svært viktig med oppdatert kunnskap innen dette fagfeltet og ønsker å bidra til økt forståelse for egne smerter og hvorfor fysisk aktivitet og trening er et viktig verktøy for å forebygge og behandle muskel- og skjelettrelaterte plager.

Foredraget varer ca 1,5 time.

Dato

Neste kurs i nye lokaler er ikke fastsatt.

Ved spørsmål eller interesse, ta kontakt vidar.torkelsen@hof.nhn.no