Hans & Olaf Fysioterapi AS

 Hans og Olaf Fysioterapi ble etablert i 1967, og er nå Oslos største fysikalske institutt som huser 25 fysio- og manuellterapeuter med bred kompetanse innen undersøkelse, behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettrelaterte plager. De fleste av våre terapeuter har kommunalt driftstilskudd. Etter 49 år i Torggata Bad flyttet Hans og Olaf Fysioterapi i januar 2020 til nye, flotte lokaler i Pilestredet Park.  I de nye lokalene er det en flunkende ny treningsavdeling, der pasienter og kunder får et treningstilbud i et hyggelig miljø og med et bredt utvalg av apparater. Vi har fysioterapeut tilgjengelig i treningssalen som gledelig veileder og svarer på spørsmål omkring trening, rehabilitering og smerte.

Videreutdanning ved Hans og Olaf Fysioterapi

Vi har i alle år vært en utdanningsinstitusjon for fysioterpeuter som ønsket seg videreutdanning i manuellterapi. Fra midt på 1970-tallet til 1991 hadde instituttet mange terapeuter som hospiterte på instituttet i 3 år. Her fikk de undervisning og veiledning før de tok eksamen i regi av Norsk Fysioterapi Forbund. Olaf Evjent og Hans Gunnari var sentrale personer i utviklingen og gjennomføringen av utdanningen på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Videreutdanningen i manuellterapi skjer idag gjennom et 2-årig masterstudie ved Universitetet i Bergen. Nåværende eier Roar Robinson har i mange år undervist ved studiet. Flere studenter under manuellterapiutdanningen arbeider og får veiledning under ettårig praksis ved instituttet. I tillegg får studenter som har tatt deler av sin utdanning i manuellterapi ved utenlandske universitet, sin veiledning fram til godkjenning ved instituttet. Hans & Olaf Fysioterapi as har – og er – det instituttet i landet der flest fysioterapeuter har fått sin videreutdanning i manuellterapi. Vi er svært bevisste på å fortsette dette arbeidet for å sikre at vi hele tiden holder et høyt faglig nivå.

Instituttet har siden etableringen vektlagt at den fysikalske behandlingen må kombineres med trening for å få best resultat. Det har derfor alltid vært et godt treningstilbud i tilknytning til instituttet. Gunvald Jacobsen ledet i mange år denne delen, før Sigrid Hjall Thue overtok. Med glimt i øyet og gode treningskunnskaper skapte de et trivelig og folkelig miljø som ennå kjennetegner Hans og Olaf Fysioterapi. Denne tradisjonen har blitt videreført under vårt motto DIN INNSATS – VÅR HJELP – BEDRE FORM!

Olaf Evjenth (1926 – 2020 )

Olaf Evjenth kom fra Valnesfjord i Fauske kommune, hvor han vokste opp på et småbruk på Hundholmen. Olaf var nest yngst i en søskenflokk på 11 stk. Faren døde når yngste søsken var 4 år. Olaf arbeidet litt som murer etter realskolen. Han var svært aktiv i det lokale idrettslaget, spesielt i friidrett, før han dro til Oslo for å studere. Han likte godt å spille gitar og fikk tilskudd i studiekassen ved å spille opp til dans sammen med noen kamerater.

Olaf hadde en aktiv idrettskarriere på nasjonalt og internasjonalt nivå i friidrett. Etter avsluttet aktiv idrettskarriere, var han landslagstrener i slegge, diskos og kule i flere år. Han fullførte Statens Gymnastikkskole i 1952 og Oslo Ortopediske Institutt (senere Statens Fysioterapiskole) i 1958. Han var fysioterapeut for den norske troppen til de olympiske leker i Roma, Tokyo, Innsbruck og Mexico.

Etter å ha arbeidet ved eget fysikalske institutt på Ryen noen år, slo han seg sammen med Hans Gunnari og grunnla Hans & Olaf A/S på Bislett Bad i 1967. Han arbeidet samtidig hos Freddy Kaltenborn og tok videreutdanning i manuellterapi på hans institutt i Bygdøy Allé i årene 1967-68.

Hans og Olaf formet et fysikalsk institutt med en svært aktiv og inkluderende tilnærming – slagordet for instituttet «Din innsats – Vår hjelp – Bedre form» er dekkende for dette. Sammen evnet de å skape et miljø blant terapeuter og pasienter der omsorg og respekt for hverandre, klare tilbakemeldinger og humor ble kappen rundt en god og solid faglig kjerne. Den aktive tilnærmingen falt nok litt tungt til brystet hos enkelte innenfor det etablerte medisinske miljø, men Hans & Olaf ble raskt anerkjent som ledende innen fysikalsk behandling i moderne medisinsk fagmiljø og befolkning. Her kan trekkes spesielt fram at pasienter med revmatiske lidelser fikk en helt annen tilnærming enn de tidligere hadde fått. Det er svært mange som har gitt tilbakemelding om at kombinasjonen av mobiliserende behandling, trening og kostholdsveiledning løftet livskvaliteten mange hakk og gjorde at mange kunne fortsette sitt yrkesaktive liv.

Helt fra starten av sin yrkeskarriere var Olaf nysgjerrig og søkte nye veier for å oppnå bedre resultater. Kunnskap kombinert med bred erfaring fra toppidretten gjorde at han kunne bidra sterkt der en kombinasjon av manuellterapi og trening var nødvendig. Sammen med Hans utviklet de treningsapparater (Norsk Sekvens) der det alltid lå en funksjonell tanke bak. Apparatene har blitt solgt til treningssentre og fysikalske institutt over hele verden. Olaf så også tidlig at pasientene kunne ha nytte av akupunktur og riktig ernæring. Dr. George Bentze var en av de første i Norge som brukte akupunktur og tenkte ”alternativt” spesielt innen ernæring. Han ble en tidlig samarbeidspartner (fra 1971) for instituttet fram til han døde i 1983, 55 år gammel.

Tidlig på 70-tallet begynte Hans og Olaf å gi undervisning i manuellterapi. De første hospitantene ble uteksaminert som manuellterapeuter fra Hans & Olaf Fysioterapi A/S i 1975. De fikk stor annerkjennelse for den faglige kompetansen og fysioterapeuter fra hele verden tok på 1970-80 tallet sin videreutdanning i manuellterapi her. I årenes løp har mange hundre manuellterapeuter gjennomført sin kliniske utdanning her tuftet på tanker, prinsipper og teknikker fra de to gründerne.

Hans og Olaf trakk seg tilbake fra aktiv instituttdrift i 1989 da 4 fire av terapeutene som arbeidet der, tok over som eiere. 

I sitt virke som manuellterapeut var Olaf virkelig en av foregangspersonene – også sett i et internasjonalt perspektiv. Vi som har hatt ham som læremester har blitt imponert av hvordan han hele veien perfeksjonerte standardteknikkene og utviklet nye teknikker. Studenter hos ham ble stadig introdusert for nye varianter i de tre årene hospitanttida varte. Olaf var ”kliniker” i ett og alt – pasientene var hans virkelige lærebok. Selv om han kunne ha reist rundt og holdt kurs og foredrag hele året, holdt han fast på den utfordringen det var å undersøke og behandle pasienter. I undervisningen delte han sine erfaringer og demonstrerte pasientomsorg av ypperste klasse. Olaf stilte store krav til seg selv og andre som skal representere fysioterapi generelt og manuellterapi spesielt. Han sa i alle år tydelig fra når han mente kvaliteten ikke var god nok. Olaf hadde alltid et brennende engasjement for faget og står for oss fram som den viktigste bidragsyter for å løfte vårt fag både her til lands.

 

  I faglige sammenhenger der Olaf kunne spille på hele sitt register ble dette preget av hans fenomenale egenskaper med å kombinere varhet og styrke, vurdere de ulike funn opp mot hverandre og komme fram til en klar konklusjon og anbefaling til pasienter og studenter. Hans evner til kliniske vurderinger av pasienten sammen med hans eminente håndlag vurderes som hans sterkeste egenskaper. Det er kanskje derfor et paradoks at dette ikke er særlig dokumentert i hans store fag-litterære produksjon.

  Olaf hadde en omfattende bok- og videoproduksjon med undersøkelses- og behandlingsteknikker innen manuellterapi og som overgår alle på vårt nasjonale plan. I en lang periode brukte alle videreutdanninger i manuellterapi rundt omkring i verden hans materiale! Lærebøkene sammen med Freddy Kaltenborn har vært basis-litteratur for undersøkelse og behandlingstekniker innen fysioterapi og manuellterapi. Lærebøker sammen med Jern Hamberg ble brukt i flere ti-år innen tøyning av muskulatur både av terapeuter og aktive innen idretten. Han introduserte, systematiserte og videreformidlet teknikker for smertelokalisasjon av muskelskjelettlidelser. Den seneste læreboken han har vært hovedmannen bak, inneholder teknikker som ikke er vist tidligere innen mobilsering- og manipulasjon.

  Olaf var meget aktiv i det internasjonale fagmiljøet siden tidlig på 1970-tallet. Han og Freddy Kaltenborn markerte seg sterkt og Kaltenborn-Evjenth ble et kjent konsept tuftet på de faglige tradisjoner som de tok med seg fra vårt fagmiljø. Olaf ble raskt meget etterspurt til å holde foredrag på internasjonale fagkongresser og leder av kurs og seminarer ”world wide”. Listen over land han har undervist i omfatter Sverige, Finland, Tyskland, Spania, Hellas, Italia, Island, Østerrike, Holland, Australia, Japan, Korea, USA, Canada og Chile. Han innehar ærestitel fra Oakland University, Michigan, USA. Olaf, Hans Gunnari og Freddy Kaltenborn var svært sentrale i oppbygging av manuellterapiutdanningen i flere av disse landene. Utenlandske kollegaer gir i dag uttrykk for stor respekt og takknemlighet for å ha blitt kjent med og løftet fram av en stor personlighet og fagmann som Olaf.

  Olaf var i alle år svært opptatt av fysisk fostring og sundt kosthold – og han etterlevde det i praksis! Han trente tilnærmet daglig. Det går fortsatt gjetord om de styrkeøktene han gjennomførte. Det er ikke mange som klatrer / drar seg opp i hengende tau fra gulv til tak med hodet ned! Etter å ha trappet ned sin aktive faglige karriere fra rundt 80 års alderen, fortsatte han i flere år å øse av sin kunnskaps- og erfaringskilde til hungrige studenter, erfarne manuellterapeuter samt de pasientene han trente sammen med på gamle Torggata Bad.

  Olaf hadde lite til overs for halvgode tilnærminger i faget og gav sine klare –og ofte krasse – meninger for det i offentlige fora. Vi som ble godt kjent med han fikk ta del i den lune, omsorgsfulle og inkluderende Olaf. Da var han et lyttende person som raust delte av sin livsvisdom gjerne med noen underfundige formuleringer og glimt i øyet. Dette kom også fram når han ved spesielle anledninger fikk trekke fram gitaren og by på en Evert Taube vise eller to.

  Olaf ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i Gull 1.februar 2010 for sin innsats innen manuellterapi og friidretten.

  Olaf Evjenth døde 15.april 2020 på Fagerborghjemmet, nær 94 år gammel. Våre tanker går til hans datter Kristin og hennes nærmeste. Sammen med Hans Gunnari grunnla han Hans & Olaf Fysioterapi as. Vi er svært mange som er takknemlige for alt han gav oss av faglig lærdom og inspirasjon. Det er ekstremt mange pasienter som i årenes løp har uttrykt takknemmelighet for den behandling og omsorg de fikk av Olaf. Terapeuter og pasienter minnes En faglig bauta med stor personlighet som nå har gått bort.

  Skrevet av Roar Robinson

  Lærebøker og videoproduksjon Olaf Evjenth: (kun siste utgave er oppgitt)

  • Sekvenstrening 1983. Olaf Evjenth og Hans Gunnari. Utgaver på norsk, engelsk og tysk.
  • Muscle Stretching in Manual Therapy, A Clinical Manual, Volume I, Alfta Rehab Forlag 1998, Olaf Evjenth og Jern Hamberg ISBN 91-85934-02-X.
  • Muscle Stretching in Manual Therapy, A Clinical Manual, Volume II, Alfta Rehab Forlag 1998,. Olaf Evjenth og Jern Hamberg ISBN 91-85934-03-8
  • Auto Stretching, Alfta Rehab Forlag 1997. Olaf Evjenth og Jern Hamberg. (ISBN 91-85934-05-4)
  • Symptom Provocation and Alleviation tests (1996), DVD. Olaf Evjenth og Roar Robinson, robinso@online.no
  • Manual Mobilization of the Joints, Volume I The Extremities, 6th Edition 2002, Freddy Kaltenborn, Olaf Evjeth, Traudi B. Kaltenborn, D.Morgan E. Vollowitz Olaf Norlis Bokhandel ISBN 82-7054-043-9 (utgaver også på minst 10 andre språk)
  • Manual Mobilization of the Joints, Volume II The Spine, 4th Edition 2003, Freddy Kaltenborn, Olaf Evjeth, Traudi B. Kaltenborn, D.Morgan E. Vollowitz Olaf Norlis Bokhandel ISBN 82-7054-069-2 (utgaver også på minst 8 andre språk)
  • Translatoric Spinal Manipulation 2006, Olaf Evjenth, John Krauss and Doug Creighton, Minneapolis OTPT, ISBN 1-59975-195-X

  Hans Gunnari (1937 – 1996)

  Hans kom fra Sør-Varanger. Faren drev et stort entreprenørfirma i Kirkenes der han jobbet i alle sommerferier i oppveksten. Hans var veldig glad i idrett og kom inn på Statens gymnastikkskole (1956) på grunn av gode idrettsprestasjoner i hopp, skøyter, fotball. Fikk jobb som idrettsleder i militæret på Høybuktmoen i Sør-Varanger (1957-58). Gymnaset avsluttet han som privatist i Oslo i 1960.

  Han arbeidet samtidig som instruktør hos Sam Melberg som drev instituttet og treningssalen på Bislett Bad. Dette fortsatte han med det mens han tok fysioterapeututdanningen ved Ortopedisk institutt (1961-1962). I 1963-64 drev han instituttet på Landaasen Rekreasjonsted (Landåsbygda i Oppland) og satte i gang også et institutt på et hotell på Fagernes. I perioden 1965 – 67 var han sjefsfysioterapeut ved sosial-medisinsk avdeling på Aker sykehus. På samme tid overtok han instituttet til Sam Melberg på Bislet Bad (de var tre som jobbet der). Høsten 1967 ble han engasjert av Park Hotell til å planlegge og sette i gang den fysikalske avdelingen og svømmeavdelingen der. Etter 3 måneder med pendling stod den ferdig julen 1967.

  Senhøstes 1967 startet samarbeidet med Olaf Evjenth som da drev Ryen fysikalske institutt. Kona Birgit Gunnari startet sin yrkeskarriere her rett fra Fysioterapiskolen og arbeidet sammen med Sonja Billington, før Olaf kom senere på året etter å ha tatt videreutdanning i manuellterapi hos Freddy Kaltenborn ved hans institutt i Bygdøy Allé. Instituttet på Bislett der Hans arbeidet, fikk da navnet Hans & Olaf as. Oldani tegnet logoen som ennå brukes.

   

  Hans tok pedagogisk videreutdanning for fysioterapeuter i 1974-75. Videreutdanningen i manuellterapi tok han med Olaf som lærer med avsluttende eksamen i 1976. Britt Marie Johnson som fortsatt arbeider ved instituttet, tok også eksamen i da. Sammen med kona Birgit reiste han til Valejo, California i 1980 og tok utdanning i Proprioceptive Nerve Facilitation (PNF). Carolyn Oei (senere Hvistendahl) var instruktør her. Hans inviterte henne til Norge for å holde PNF kurs. Hun kom, likte seg og etablerte seg med familie her etter dette.

  Hans var den som holdt mest i de administrative tømmene ved instituttet. Han hadde en svært god sosial omgangsform med sine pasienter og medarbeidere. På 70- og 80-tallet var det mange utenlandske fysioterapeuter som kom for å ta videreutdanning i manuellterapi ved instituttet som han viste sin omsorg for. Han var også sentral innen manuellterpi-miljøet i Norge som på den tiden var inne i en brytningstid. Her fikk han god bruk for omgjengelighet og evne til å se løsninger til felles beste. Sammen med Olaf utviklet de treningsapparater (Norsk Sekvens) der det alltid lå en funksjonell tanke bak. Apparatene har blitt solgt til treningssentre og fysikalske institutt over hele verden. I tilknytning til apparatene skrev de også treningsboken «Sekvenstrening».

  Utenom arbeidet på instituttet hadde han stor interesse for travsporten og sin daglige trening – alltid med et glimt i øyet og et utfordrende spørsmål til yngre kollegaer om å følge med!

  Hans Gunnari døde 7.mai 1996, 59 år gammel.

  Adresse

  Pilestredet Park 7, Oslo

  Telefon

  22 99 31 40

  Kontakt oss

  Hans & Olaf Fysioterapi AS
  Pilestredet Park 7
  0176 Oslo

  Tlf: 22 99 31 40
  E-post: resepsjon@hansogolaf.no 

  Hans og Olaf Fysioterapi AS

  Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd