Hans & Olaf Fysioterapi as er godkjent som veilednings- og praksissted for fysioterapeuter som tar Mastergradstudium i Manuellterapi ved Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. For hver studieperiode vil vi ha seks studenter fra Universitetet i Bergen.

Hans & Olaf Fysioterapis veiledere for studentene fra Universitetet i Bergen er Roar Robinson og Hilde Stendal Robinson.

Vi tar også hvert år opp fire studenter for ett års veiledning etter manuellterapiutdanning i utlandet. Studenter i manuellterapi fra utlandet kan henvende seg til roar.robinson@hof.nhn.no ved forespørsel om praksisplass.

Hans & Olaf Fysioterapis veileder for studentene fra Australia er Gustav Bjørke.

Det anbefales å ta kontakt med Jorunn Lunde, Jan.Bjordal@uib.no eller Jon Joensen, Jon.Joensen@uib.no før utdanningen i utlandet tar til.