AktivA - Aktiv med artrose

Nytt treningstilbud for deg med artrose

AktivA er et et forskningsbasert informasjons- og treningstilbud for deg med artrose, laget for å gi deg behandling forankret i internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om kosthold/livsstilsendring. Målet med dette nasjonale prosjektet er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt kunnskaps- og forskningsbasert behandling tidlig i sykdomsforløpet.

Gjennom artroseskole (èn kurskveld) i kombinasjon med et individuelt skreddersydd treningsopplegg over 12 uker ledet av fysioterapeut, er formålet å gi deg best mulig innsikt i egen artrosesykdom og kunnskap om hvordan man kan bruke trening til å bedre funksjon og redusere smerter. AktivA-tilbudet på Hans og Olaf Fysioterapi og Torggata Bad Treningssenter ledes av Vidar Torkelsen, som er sertifisert AktivA-fysioterapeut. I forkant av oppstart av treningsperioden må man til individuell forundersøkelse (550,- utenom, 1 time), for å klareres for videre deltakelse, testing og innføring i prosjektet. Tilsvarende også etter endt periode, hvor vi gjennomfører samme tester, oppsummerer perioden og evaluerer effekten av treningen (400,-)

Tilbudet inneholder følgende

  • Artroseskole (èn kurskveld, ca 2-3 timer)
  • 12 ukers fri tilgang til treningssenteret
  • Individuelt tilpasset treningsprogram
  • Fri veiledning av fysioterapeut i løpet av 12-ukersperioden under oppsatte tidspunkt.

Pris: 1990,- + før- og etterundersøkelse (inngår ikke i frikortordningen)

Ta kontakt på vidar.torkelsen@hof.nhn.no ved interesse!

AktivA er forankret i Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, utformet av ortopeder, leger og fysioterapeuter for å kunne tilby forskningsbasert behandling til personer med hofte- og/eller kneleddsartrose.