INVITASJON TIL KURS:

UNDERSØKELSE & BEHANDLING ad modum MANUELLTERAPI

Overekstremitet, cervical & thorakal, 40timer

Tid: September – november 2018

Sted: Hans & Olaf Fysioterapi A/S, Badstugata 2, Oslo

Kursleder: Roar Robinson

Pris: Kr. 4500,-

Hans & Olaf Fysioterapi A/S inviterer til et svært klinisk anlagt kurs i undersøkelse og behandling ad modum manuellterapi. Kurset retter seg mot fysioterapeuter som arbeider i sykehus eller privat praksis i Østlandsområdet. Det må påregnes noe litteraturstudie - og gjerne praktisk kollokviearbeid- mellom kursdagene. Kurstimene vil bli lagt til onsdag ettermiddag (17.00 - 20.30). På denne måten kan deltagerne tilegne seg og praktisere ny lærdom i egen arbeidssituasjon mellom hver kurskveld.

Fastsatte kurskvelder er:

September 5., 12., 19., Oktober 3., 17., 24., 31., November 7., 14. Reservedato 21 november. Det tas forbehold om endringer.

Påmelding innen 21.08.2018 til roar.robinson@hof.nhn.no