Manuellterapi i Bergen

Hans & Olaf Fysioterapi AS er godkjent som veilednings- og praksissted for fysioterapeuter som tar Mastergradstudium i Manuellterapi ved Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. For hver studieperiode vil vi ha seks studenter fra Universitetet i Bergen.

Hans & Olaf Fysioterapis veiledere for studenter fra Universitetet i Bergen er Hilde Stendal Robinson og Roar Robinson.

Kontaktmail for UiB, Masterutdanningen i manuellterapi, der forespørsel om utenlandsutdanninger kan sendes til: Jan.Bjordal@uib.no

Klikk her for å gå til Universitetet i Bergen sine sider om manuellterapiutdanningen.