Smerteforedrag

Hans og Olaf Fysioterapi & Torggata Bad Treningssenter inviterer til foredrag omhandlende smerteforståelse i lys av nyere forskning.

Målet med foredraget er å gi en innføring i det fysiologiske grunnlaget for smerte og smertens funksjon, belyse sentrale mekanismer/faktorer som er innvirkende ved utvikling av langvarige smerter, samt nervesystemets og hjernens rolle i regulering av smerte. Og hva sier forskningen om fysisk aktivitet og trening i denne sammenheng?

Vi mener det er svært viktig med oppdatert kunnskap innen dette fagfeltet og ønsker å bidra til økt forståelse for egne smerter og hvorfor fysisk aktivitet og trening er et viktig verktøy for å forebygge og behandle muskel- og skjelettrelaterte plager.

Foredraget varer ca 1,5 time og koster 100,-.

Dato Torsdag 15.11 kl 11.00 Torsdag 22.11 kl 16.30

Ved spørsmål eller påmelding ta kontakt med vidar.torkelsen@hof.nhn.no

Velkommen!