Medisinsk trening

I påskeuken perioden 25.03. – 27.03. er ikke medisinsk trening (dekket av Helfo) tilgjengelig pga ferieavvikling.

Det vil være mulig å bruke vårt «drop in» tilbud til for egentrening. Dette koster kr. 80 pr trening.

Denne egenandelen vil ikke bli registret i frikortsordningen.

Du behøver ikke å bestille time – du kan trene innenfor tidsrommet 09.00 – 16.00.

Du betaler i resepsjonen ved ankomst.

Instituttet har siden etableringen hatt stort fokus på aktive tiltak/øvelsesbehandling for å få best resultat av den fysikalske behandlingen. Det har derfor alltid vært et godt treningstilbud i tilknytning til instituttet. Gunvald Jacobsen ledet i mange år denne delen, før Sigrid Hjall Thue overtok. Med glimt i øyet og gode treningskunnskaper skapte de et trivelig og folkelig miljø som ennå kjennetegner Hans og Olaf Fysioterapi. Denne tradisjonen har blitt videreført under vårt motto:

DIN INNSATS – VÅR HJELP – BEDRE FORM!

Det er i dag Roar Robinson som har ansvaret for og tilbyr medisinsk treningsterapi ved instituttet.
Dette gir mulighet for en tidsavgrenset periode med trening inntil 2 x i uken utover individuell oppfølging med din terapeut. Mange opplever dette som en trygg måte å komme igang med treningen på, da det hele tiden er fysioterapeut tilgjengelig i treningssalen for veiledning

 

Du trenger ikke lengre henvisning fra lege eller manuellterapeut for å starte opp på medisinsk trening. Ta kontakt med vår resepsjon 22 99 31 40 for å starte med medisinsk trening.

Når du er registert pasient hos oss (gjøres ved første konsultasjon) må du reservere time på et tidspunkt som er ledig og passer for deg. Dette kan gjøres i vår treningssal eller gjennom vårt online booking-system, se «Online booking» øverst på siden. Du kan trene på medisinsk trening inntil 2 x i uken. Hver gruppe pågår i 60 min. Prisene for oppstart av og deltakelse i grupper av medisinsk trening inngår under egenandelstak 2 og er fastsatt ut i fra NFF takstplakat.

All øvrig informasjon gjennomgåes ved oppstartssamtale i treningssalen.

Adresse

Pilestredet Park 7, Oslo

Telefon

22 99 31 40

Kontakt oss

Hans & Olaf Fysioterapi AS
Pilestredet Park 7
0176 Oslo

Tlf: 22 99 31 40
E-post: resepsjon@hansogolaf.no 

Hans og Olaf Fysioterapi AS

Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd