Om oss

Hans & Olaf Fysioterapi as er muskelskjelettspesialistene i Oslo! Mange av våre manuellterapeuter foretar vurderinger innen spesielle problemstillinger der forsikringsselskap, leger og andre kollegaer ønsker en utfyllende undersøkelse og forslag til behandlingstiltak.

De fleste av våre vel 30 terapeuter er manuellterapeuter, primærkontakter og har kommunal driftsavtale. Du kan finne telefonnummer og e-post adresse for direkte kontakt under «Behandlere».

Vi har et bredt utvalgt av apparater i vår nye treningssal der pasienter og kunder får et treningstilbud i et hyggelig miljø - med tilgjengelig veiledning av fysioterapeut i sal.

Våre terapeuter gir deg sikker instruksjon med glimt i øyet under vårt motto DIN INNSATS – VÅR HJELP – BEDRE FORM!