Hans & Olaf Fysioterapi as har i alle år vært en utdanningsinstitusjon for fysioterpeuter som ønsket seg videreutdanning i manuellterapi.

Fra midt på 1970-tallet til 1991 hadde instituttet mange terapeuter som hospiterte på instituttet i 3 år. Her fikk de undervisning og veiledning før de tok eksamen i regi av Norsk Fysioterapi Forbund. Olaf Evjent og Hans Gunnari var sentrale personer i utviklingen og gjennomføringen av utdanningen på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Videreutdanningen i manuellterapi skjer idag gjennom et 2-årig masterstudie ved Universitetet i Bergen. Nåværende eier Roar Robinson underviser ved studiet. 6 av ialt 24 studenter arbeider og får veiledning ved instituttet idag. I tillegg får 4 studenter som har tatt deler av sin utdanning i manuellterapi ved utenlandske universitet, sin veiledning fram til godkjenning ved instituttet. Hans & Olaf Fysioterapi as har – og er – det instituttet i landet der flest fysioterapeuter har fått sin videreutdanning i manuellterapi. Vi er svært bevisste på å fortsette dette arbeidet for å sikre at vi hele tiden holder et høyt faglig nivå.

Instituttet har siden etableringen vektlagt at den fysikalske behandlingen må kombineres med trening for å få best resultat. Det har derfor alltid vært et godt treningstilbud i tilknytning til instituttet. Gunvald Jacobsen ledet i mange år denne delen. Med glimt i øyet og gode treningskunnskaper skapte han til et trivelig og folkelig miljø som ennå kjennetegner Hans og Olaf Fysioterapi. Denne tradisjonen har blitt videreført under vårt motto DIN INNSATS – VÅR HJELP – BEDRE FORM!