Hans & Olaf Fysioterapi as har i alle år vært en utdanningsinstitusjon for fysioterpeuter som ønsket seg videreutdanning i manuellterapi.

Fra midt på 1970-tallet til 1991 hadde instituttet mange terapeuter som hospiterte på instituttet i 3 år. Her fikk de undervisning og veiledning før de tok eksamen i regi av Norsk Fysioterapi Forbund. Olaf Evjent og Hans Gunnari var sentrale personer i utviklingen og gjennomføringen av utdanningen på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Videreutdanningen i manuellterapi skjer idag gjennom et 2-årig masterstudie ved Universitetet i Bergen. Nåværende eier Roar Robinson underviser ved studiet. 6 av ialt 24 studenter arbeider og får veiledning ved instituttet idag. I tillegg får 4 studenter som har tatt deler av sin utdanning i manuellterapi ved utenlandske universitet, sin veiledning fram til godkjenning ved instituttet. Hans & Olaf Fysioterapi as har – og er – det instituttet i landet der flest fysioterapeuter har fått sin videreutdanning i manuellterapi. Vi er svært bevisste på å fortsette dette arbeidet for å sikre at vi hele tiden holder et høyt faglig nivå.

Instituttet har siden etableringen vektlagt at den fysikalske behandlingen må kombineres med trening for å få best resultat. Det har derfor alltid vært et godt treningstilbud i tilknytning til instituttet. Gunvald Jacobsen ledet i mange år denne delen. Med glimt i øyet og gode treningskunnskaper skapte han til et trivelig og folkelig miljø som ennå kjennetegner Torggata Bad Treningssenter as. Våre fysioterpeut Sigrid Hjall Thue viderefører denne tradisjonen under vårt motto DIN INNSATS – VÅR HJELP – BEDRE FORM!