Olaf Evjenth (1926 – )

Olaf Evjenth (f.1926) kommer fra Valnesfjord i Fauske kommune. Olaf vokste opp på et småbruk på Hundholmen. Olaf var nest yngst i en søskenflokk på ialt 11 stk. Faren døde når yngste søsken var 4 år. Han arbeidet litt som murer etter realskolen. Han var svært aktiv i det lokale idrettslaget, spesielt i friidrett, før han dro til Oslo for å studere. Han likte godt å spille gitar og fikk noe tilskudd i studiekassen ved å spille opp til dans sammen med noen kamerater.

Han hadde en aktiv idrettskarriere på nasjonalt og internasjonalt nivå i friidrett. Etter avsluttet aktiv idrettskarriere, var han landslagstrener i slegge, diskos og kule i flere år. Han fullførte Statens Gymnastikkskole i 1952 og Oslo Ortopediske Institutt (senere Statens Fysioterapiskole) i 1958. Etter å ha arbeidet ved eget fysikalske institutt på Ryen noen år, slo han seg sammen med Hans Gunnari og grunnla Hans & Olaf A/S på Bislett Bad i 1967. Han arbeidet samtidig hos Freddy Kaltenborn og tok videreutdanning i manuellterapi på hans institutt i Bygdøy Allé i årene 1967-68. Tidlig på 70-tallet begynte han med å gi undervisning i manuellterapi og de første hospitantene ble uteksaminert som manuellterapeuter fra Hans & Olaf Fysioterapi A/S i 1975. Hans og Olaf trakk seg tilbake fra aktiv instituttdrift i 1989 da 4 fire av terapeutene som arbeidet der, tok over som eiere.

Olaf fikk fort et meget sterkt skussmål fra pasienter og studenter. Helt fra starten av sin yrkeskarriere har han vært nysgjerrig og søkt nye veier for å oppnå bedre resultater. Kunnskap kombinert med bred erfaring fra toppidretten gjorde at han kunne bidra sterkt der en kombinasjon av manuellterapi og trening var nødvendig. Sammen med Hans utviklet de treningsapparater (Norsk Sekvens) der det alltid lå en funksjonell tanke bak. Apparatene har blitt solgt til treningssentre og fysikalske institutt over hele verden. Olaf så også tidlig nytten pasientene kunne ha av akupunktur og riktig ernæring. Dr. George Bentze var en av de første i Norge som brukte akupunktur og tenkte ”alternativt” spesielt innen ernæring. Han ble en tidlig samarbeidspartner (fra 1971) for instituttet fram til han døde i 1983, 55 år gammel.

I sitt virke som manuellterapeut har han virkelig vært en av foregangspersonene – også sett i ett internasjonalt perspektiv. Vi som har hatt ham som læremester har blitt slått av hvordan han perfeksjonerte standardteknikkene og utviklet nye teknikker. Studenter hos ham ble stadig introdusert for nye varianter i de tre årene hospitanttida varte. Olaf er ”kliniker” i ett og alt – pasientene er hans virkelige lærebok. Selv om han kunne ha reist rundt og holdt kurs og foredrag hele året, holdt han fast på den utfordringen det er å undersøke og behandle pasienter. I undervisningen delte han sine erfaringer og demonstrerte pasientomsorg av ypperste klasse. Olaf stiller store krav til seg selv og andre som skal representere fysioterapi generelt og manuellterapi spesielt. Han har i alle år sagt tydelig fra når han mente kvaliteten ikke var god nok. Olaf har alltid hatt et brennende engasjement og står for oss fram som den viktigste bidragsyter for å løfte vårt fag her til lands. I sammenhenger der Olaf kan spille på hele sitt register preges dette av hans fenomenale egenskap med å kombinere varhet og styrke, vurdere de ulike funn opp mot hverandre og komme fram til en klar konklusjon og anbefaling til pasienter og studenter. Hans evner til kliniske vurderinger av pasienten sammen med hans eminente håndlag vurderes som hans sterkeste egenskaper. Det er kanskje derfor et paradoks at dette ikke er særlig dokumentert i hans store fag-litterære produksjon.

Olaf har hatt omfattende bok- og videoproduksjon med undersøkelses- og behandlingsteknikker innen manuellterapi (se egen oversikt) som overgår alle på vårt nasjonale plan. Det er ingen overdrivelse å si at alle videreutdanninger i manuellterapi som drives i verden i dag, er brukere av hans materiale! Hans lærebøker sammen med Jern Hamberg har i flere ti-år vært brukt som basis innen tøyning av muskulatur både av terapeuter og aktive innen idretten. Han introduserte, systematiserte og videreformidlet teknikker i smertelokalisasjon av muskelskjelettlidelser for over 20 år siden. Den seneste læreboken han har vært hovedmannen bak, inneholder teknikker som ikke er vist tidligere innen mobilsering- og manipulasjon.

Olaf har som kjent også vært meget aktiv i det internasjonale fagmiljøet siden tidlig på 1970-tallet. Han og Freddy Kaltenborn markerte seg sterkt og Kaltenborn-Evjenth ble et kjent konsept tuftet på de faglige tradisjoner de tok med seg fra vårt fagmiljø. Olaf ble raskt meget etterspurt til å holde foredrag på internasjonale fagkongresser og leder av kurs og seminarer ”world wide”. Listen over land han har undervist i omfatter Sverige, Finland, Tyskland, Spania, Hellas, Italia, Island, Østerrike, Holland, Australia, Japan, Korea, USA, Canada og Chile. Han innehar ærestitel fra Oakland University, Michigan, USA. Etter at han nå har rundet 80 år har han trappet noe ned, men øser fortsatt av sin kunnskaps- og erfaringskilde til hungrige studenter og erfarne manuellterapeuter ”utaskjærs”.

Olaf ble tildelt Kongsens Fortjenstmedalje i Gull 1.februar 2010 for sin innsats innen manuellterapi og friidretten. Skrevet av Roar Robinson

Lærebøker og videoproduksjon Olaf Evjenth: (kun siste utgave er oppgitt)

  • Sekvenstrening 1983. Olaf Evjenth og Hans Gunnari. Utgaver på norsk, engelsk og tysk.
  • Muscle Stretching in Manual Therapy, A Clinical Manual, Volume I, Alfta Rehab Forlag 1998, Olaf Evjenth og Jern Hamberg ISBN 91-85934-02-X.
  • Muscle Stretching in Manual Therapy, A Clinical Manual, Volume II, Alfta Rehab Forlag 1998,. Olaf Evjenth og Jern Hamberg ISBN 91-85934-03-8
  • Auto Stretching, Alfta Rehab Forlag 1997. Olaf Evjenth og Jern Hamberg. (ISBN 91-85934-05-4)
  • Symptom Provocation and Alleviation tests (1996), DVD. Olaf Evjenth og Roar Robinson, robinso@online.no
  • Manual Mobilization of the Joints, Volume I The Extremities, 6th Edition 2002, Freddy Kaltenborn, Olaf Evjeth, Traudi B. Kaltenborn, D.Morgan E. Vollowitz Olaf Norlis Bokhandel ISBN 82-7054-043-9 (utgaver også på minst 10 andre språk)
  • Manual Mobilization of the Joints, Volume II The Spine, 4th Edition 2003, Freddy Kaltenborn, Olaf Evjeth, Traudi B. Kaltenborn, D.Morgan E. Vollowitz Olaf Norlis Bokhandel ISBN 82-7054-069-2 (utgaver også på minst 8 andre språk)
  • Translatoric Spinal Manipulation 2006, Olaf Evjenth, John Krauss and Doug Creighton, Minneapolis OTPT, ISBN 1-59975-195-X