Kort historikk:

1967 – Hans & Olaf A/S startet opp på Bislet Bad med Hans Gunnari og Olaf Evjenth (se egen omtale) som grunnleggere.

1970 – Hans & Olaf A/S etablerte seg også i Torggata Bad i den delen av bygget som vender mot nåværende Henrik Ibsens gate.

1982 – Hans & Olaf A/S flytter innen Torggata Bad med en fysioterapiavdeling i 1.etasje og treningsavdeling i underetasjen mot Badstugata etter en omfattende ombyggning. I ombyggningsperioden holdt instituttet til i Christian Kroghs gate og Bislett Bad.

1989 – Hans & Olaf trekker seg tilbake fra aktiv instituttdrift. 1.juli 1989 overtok fire av terapeutene som arbeidet der, instituttdriften i Hans & Olaf Fysioterapi as. Det var Jørn Chr. Halvorsen, Jens Hvidsten, Roar Robinson og Truls Viddal. Truls flyttet til Skien i 1995. Jens trakk seg ut i 1999. Jørn Chr. solgte seg ut av selskapet i 2006. Roar står idag som eier både av Hans & Olaf Fysioterapi A/S og Torggata Bad Treningssenter A/S.

1995 – Instituttet flyttet fra underetasje og gateplan opp til 3.og 4.etasje av Torggata Bad. Manuellterapeutene fikk da egne kontorer og treningsavdelingen ble sterkt utvidet. Torggata Bad Treningssenter as ble formelt etablert sommeren 1998. Etter en innstramming av driften i 2002 disponerer i dag fysioterapiavdelingen og treningssenteret om lag 2000 kvadratmeter i 3. etasje.

2020 - Instituttet flyttet, etter 49 år på Torggata Bad, til Pilestredet Park og nye, flotte lokaler!