Primærkontakt

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med to-årig klinisk videreutdanning ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen, tilsvarende også ved Universiteter i utlandet. Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.
Manuellterapeuter er primærkontakter og kan sykemelde.

Manuellterapeuter kan også

  • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten
  • henvise pasieter til radiologiske undersøkelser.
  • sykemelde pasienter med muskelskjellettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.
  • ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.
  • Manuellterapeuter arbeider i privat praksis, sykehus, på rehabiliteringssentre, ved trygdemedisinske poliklinikker, i kommunehelsetjenesten og innen forskning og fagutvikling. I tillegg er manuellterapeuter sentrale helseaktører i støtteapparatet til så vel lokale idrettslag som nasjonale landslag.

Les mer om manuellterapeuter i brosjyren til Norsk Fysioterapeutforbund her.

Adresse

Pilestredet Park 7, Oslo

Telefon

22 99 31 40

Kontakt oss

Hans & Olaf Fysioterapi AS
Pilestredet Park 7
0176 Oslo

Tlf: 22 99 31 40
E-post: resepsjon@hansogolaf.no 

Hans og Olaf Fysioterapi AS

Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd