Egenandeler hos terapeuter med kommunal driftsavtale:

Manuellterapeut:

Første konsultasjon (undersøkelse + behandling inntil 60 minutter): 336,-

Påfølgende konsultasjoner:

Behandling < 20 minutter: 163,-

Behandling inntil 30 minutter: 222,-

Det taes forbehold om økte takster ved undersøkelse/behandling utover angitt tidsbruk. Takstene endres i henhold til gjeldende forskrifter.

Se Norges Fysioterapeutforbunds takstplakat for mer informasjon om kommunale takster.

Priser hos terapeuter uten kommunal driftsavtale:

Manuellterapeut:
Første konsultasjon og undersøkelse: 670,-
Påfølgende konsultasjoner: 450,-