Egenandeler hos terapeuter med kommunal driftsavtale:

Manuellterapeut:
Første konsultasjon og undersøkelse: 336,-
Påfølgende konsultasjoner: 222,-

Se Norges Fysioterapeutforbunds takstplakat for mer informasjon om kommunale takster.

Priser hos terapeuter uten kommunal driftsavtale:

Manuellterapeut:
Første konsultasjon og undersøkelse: 670,-
Påfølgende konsultasjoner: 450,-