Priser

Egenandeler hos terapeuter med kommunal driftsavtale

Manuellterapeut – kommunal avtale

Undersøkelse + behandling inntil 20 min Kr 362,-
Undersøkelse inntil 30 min Kr 185,-
Behandling inntil 20 min Kr 177,-
Behandling inntil 30 min Kr 241,-
             Deretter pr påbegynte 10 min kr 64,-
Øvelsesbehandling (60 min medisinsk trening) Kr 102,-

 

Priser hos terapeuter uten kommunal driftsavtale

Manuellterapeut – privat

Første konsultasjon og undersøkelse Kr 670
Påfølgende konsultasjoner Kr 450,-

Se Norges Fysioterapeutforbunds takstplakat for mer informasjon om takster og egenandeler her.

Trening på abonnement:                                                                                                              Kr 390,-/mnd

Adresse

Pilestredet Park 7, Oslo

Telefon

22 99 31 40

Kontakt oss

Hans & Olaf Fysioterapi AS
Pilestredet Park 7
0176 Oslo

Tlf: 22 99 31 40
E-post: resepsjon@hof.nhn.no

Hans og Olaf Fysioterapi AS

Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd