Priser

Egenandeler hos terapeuter med kommunal driftsavtale

Manuellterapeut – kommunal avtale

Undersøkelse + behandling inntil 20 min Kr 374,-
Undersøkelse inntil 30 min Kr 192,-
Behandling inntil 20 min Kr 182,-
Behandling inntil 30 min Kr 248,-
             Deretter pr påbegynte 10 min kr 66,-
Øvelsesbehandling (60 min medisinsk trening) Kr 105,-

 Avtalte timer som ikke benyttes («Ikke møtt») må betales i sin helhet (pasientdel og trygdens andel) dersom timen ikke er avbestilt senest et døgn / arbeidsdagen før.

Priser hos terapeuter uten kommunal driftsavtale

Manuellterapeut – privat

Første konsultasjon og undersøkelse Kr 780,-
Påfølgende konsultasjoner Kr 550,-

Se Norges Fysioterapeutforbunds takstplakat for mer informasjon om takster og egenandeler her.

Trening på abonnement:                                                                                                              Kr 450,-/mnd

Adresse

Pilestredet Park 7, Oslo

Telefon

22 99 31 40

Kontakt oss

Hans & Olaf Fysioterapi AS
Pilestredet Park 7
0176 Oslo

Tlf: 22 99 31 40
E-post: resepsjon@hansogolaf.no 

Hans og Olaf Fysioterapi AS

Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd