Terapeuter under spesialistutdanning

Videreutdanningen i manuellterapi skjer idag gjennom et 2-årig masterstudie ved Universitetet i Bergen.
Videreutdanningen kan også gjennomføres ved utenlandske universiteter. De fleste av de som velger dette studerer 1 år ved universitetet og tar 1 år veiledet praksis i Norge. 
Hilde og Roar Robinson er veiledere for studentene i Bergen. Gustav Bjørke er veileder for studentene som kommer fra utenlandske universitet. 

Monica Sneis

Monica Sneis

Masterstudent i manuellterapi

E-post: monica.sneis@hof.nhn.no

Telefon: 22 99 31 71

Les mer

Utdannelse

– Bachelor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, 2001 

– Master i fysioterapi, fordypning i muskel- og skjelettlidelser ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016 

– Motiverende intervju ved OsloMet, 2018 

– Sertifisert fysiopilatesinstruktør, 2012

Vibeke Carlsen

Vibeke Carlsen

Masterstudent i manuellterapi

E-post: vibeke.carlsen@hof.nhn.no

Telefon: 22 99 31 73

Les mer

Utdannelse

  • Idrett, friluftsliv og helse – OsloMet 2010-2011
  • Bachelor i fysioterapi – UC Syddanmark 2012-2015
  • Fysioterapi for eldre – OsloMet 2017
  • Tverrfaglig smertebehandling – Universitetet i Sørøst-Norge 2018
  • Master i Musculosceletal Physiotherapy – Curtin, Perth, Australia 2019

 

Faglig interessefelt

Akutte og langvarige muskel- og skjelettplager Idrettsskader Rygg, skulder og kneproblematikk

 

Mer info

Spesiell interesse for styrke- og utholdenhetstrening

Marte Rolstad Clason

Marte Rolstad Clason

Masterstudent i manuellterapi

E-post: marte.rolstad.clason@hof.nhn.no

Telefon: 22 99 31 72

Les mer

Utdannelse

 – Bachelor i fysioterpi, UCN, Aalborg i Danmark 

– Master i folkesundhedsvidenskap fra Aalborg Universitet 

– Tidligere jobbet i ryggteam ved Arkaden Fysioterapi, samt med barn og unge 

Ken Fredin

Ken Fredin

Masterstudent i manuellterapi

E-post: ken.fredin@hof.nhn.no

Telefon: 22 99 31 66

Les mer

Utdannelse

– Bachelor i bevegelsesvitenskap, NTNU 2014

– Bachelor i fysioterapi, NTNU 2017

– Påbegynt klinisk masterutdanning i manuellterapi, UiB 2021

Kontakt oss

Hans & Olaf Fysioterapi AS
Pilestredet Park 7
0176 Oslo

Tlf: 22 99 31 40
E-post: resepsjon@hof.nhn.no

Hans og Olaf Fysioterapi AS

Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd