Terapeuter uten kommunal driftsavtale

Det er kort ventetid hos terapeuter uten kommunal driftsavtale. Pasienter som ønsker rask tilgang på behandling og ikke ønsker å stå på venteliste, kan bestille time direkte hos en av våre fysio-/manuellterapeuter som jobber uten kommunal driftsavtale. Man får da undersøkelse eller behandling etter bare få dager.

Priser hos terapeuter uten kommunal driftsavtale
Manuellterapeut: Første konsultasjon og undersøkelse: 670,-
Manuellterapeut: Påfølgende konsultasjoner: 450,-

Fysioterapeut: Første konsultasjon og undersøkelse: 550,-
Fysioterapeut: Påfølgende konsultasjon: 400,-

Ved behandling hos terapeuter uten kommunal driftsavtale betaler du som pasient hele egenandelen selv, uten mulighet for refusjon fra HELFO. Det er heller ikke mulig å bruke disse egenandelene i søknad om frikort.

Behandlingsforsikring

Pasienter med privat helseforsikring, og forsikringsselskapenes saksbehandlere kan ta direkte kontakt med en av terapeutene gjennom Online booking, eller ringe 22 99 31 40 for å få time til undersøkelse og behandling innen få dager.

Kontakt oss

Hans & Olaf Fysioterapi AS
Pilestredet Park 7
0176 Oslo

Tlf: 22 99 31 40
E-post: resepsjon@hansogolaf.no 

Hans og Olaf Fysioterapi AS

Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd