Vår historie

Fra midt på 1970-tallet til 1991 hadde instituttet mange terapeuter som hospiterte på instituttet i 3 år. Her fikk de undervisning og veiledning før de tok eksamen i regi av Norsk Fysioterapi Forbund. Olaf Evjent og Hans Gunnari var sentrale personer i utviklingen og gjennomføringen av utdanningen på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Videreutdanningen i manuellterapi skjer idag gjennom et 2-årig masterstudie ved Universitetet i Bergen. Nåværende eier Roar Robinson underviste ved studiet i perioden 2001 – 2019. 4 av ialt 22 studenter arbeider og får veiledning ved instituttet idag. I tillegg får 2 studenter som har tatt deler av sin utdanning i manuellterapi ved utenlandske universitet, sin veiledning fram til godkjenning ved instituttet. Hans & Olaf Fysioterapi as har – og er – det instituttet i landet der flest fysioterapeuter har fått sin videreutdanning i manuellterapi. Vi er svært bevisste på å fortsette dette arbeidet for å sikre at vi hele tiden holder et høyt faglig nivå.

Instituttet har siden etableringen vektlagt at den fysikalske behandlingen må kombineres med trening for å få best resultat. Det har derfor alltid vært et godt treningstilbud i tilknytning til instituttet. Gunvald Jacobsen ledet i mange år denne delen, før Sigrid Hjall Thue overtok. Med glimt i øyet og gode treningskunnskaper skapte de et trivelig og folkelig miljø som ennå kjennetegner Hans og Olaf Fysioterapi. Denne tradisjonen har blitt videreført under vårt motto:

DIN INNSATS – VÅR HJELP – BEDRE FORM!

^
1967
Oppstart

  • Hans & Olaf A/S startet opp på Bislet Bad med Hans Gunnari og Olaf Evjenth som grunnleggere.
^
1970
Torggata Bad

  • Hans & Olaf A/S etablerte seg også i Torggata Bad i den delen av bygget som vender mot nåværende Henrik Ibsens gate.
^
1982

Ombygging

  • Hans & Olaf A/S flytter inn i Torggata Bad med en fysioterapiavdeling i 1.etasje og treningsavdeling i underetasjen mot Badstugata etter en omfattende ombyggning. I ombyggningsperioden holdt instituttet til i Christian Kroghs gate og Bislett Bad.
^
1989

Nye eiere

  • Hans & Olaf trekker seg tilbake fra aktiv instituttdrift. 1.juli 1989 overtok fire av terapeutene som arbeidet der, instituttdriften i Hans & Olaf Fysioterapi as. Det var Jørn Chr. Halvorsen, Jens Hvidsten, Roar Robinson og Truls Viddal. Truls flyttet til Skien i 1995. Jens trakk seg ut i 1999. Jørn Chr. solgte seg ut av selskapet i 2006. Roar står idag som eier av begge firmaene.
^
1995

Utvidelse

  • Instituttet flyttet fra underetasje og gateplan opp til 3.og 4.etasje av Torggata Bad. Manuellterapeutene fikk egne kontorer og treningsavdelingen ble sterkt utvidet. Torggata Bad Treningssenter AS ble formelt etablert i 1998. Etter en omstilling av driften i 2002 disponerer i dag fysioterapiavd. og treningssenteret om lag 2000 kvadratmeter i 3. etasje.
^
2020
Flyttet

  • Instituttet flyttet, etter 49 år på Torggata Bad, til Pilestredet Park og nye, flotte lokaler!

Adresse

Pilestredet Park 7, Oslo

Telefon

22 99 31 40

Kontakt oss

Hans & Olaf Fysioterapi AS
Pilestredet Park 7
0176 Oslo

Tlf: 22 99 31 40
E-post: resepsjon@hansogolaf.no 

Hans og Olaf Fysioterapi AS

Etablert i 1967, nå Oslos største fysikalske institutt som huser over 20 fysio- og manuellterapeuter, de fleste med kommunalt driftstilskudd